Sài Gòn, có một mùa Chò rơi “quyến rũ” đến thế

Sài Gòn, có một mùa Chò rơi “quyến rũ” đến thế

Không rực rỡ như cánh phượng, không ngát hương như hoa lài, nhưng cứ mỗi độ hè về những quả Chò rơi rụng tạo nên một điệu nhảy quyến rũ khắp lòng Sài Gòn. Cứ độ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 từng cơn gió hè ùa về. ChúngRead More